Svårigheten för en nio årig flicka som lever i någon av dessa områden som Networks arbetar i, är att hon har svårt att komma iväg till skolan, när hon saknar kläder, ryggsäck och håret bebos av löss. Hennes föräldrar har själva aldrig haft möjligheten att komma till skolan och kan varken läsa eller skriva, och har idag svårt hitta ett arbete. De lever i ett hus, som på vintern är svårt att värma upp och varje dag är en jakt att få ved till spisen och mat på bordet.

Det finns inga lätta lösningar för att dessa familjer ska få det bättre, men Networks arbetar varje dag med att stötta dessa barn och familjer i deras dagliga kamp. Det kan handla om att ge ut kläder, så att barnen kan gå till skolan, dela ut mjöl varje vecka, ge ved till de familjer som inte har möjlighet att få tag i det själva, hitta och starta olika mikroprojekt som bidrar till att fler föräldrar kan få arbete och försörja sig själva och sin familj.

Hur?
På plats i Rumänien och i organisationen Networks arbetar dagligen ca. 40 volontärer från hela världen, för att finnas till på plats. Projekt Åredalen arbetar för att bidra arbetet på plats genom att hitta olika vägar som kan generera till hjälp på olika sätt. T ex. Insamling av pengar, försäljning av Dece-produkter, information och föreläsningar, insamling av verktyg, byggmaterial, kläder och skor, insperera andra till att åka iväg som volontärer.

Idag har över 100 personer ifrån Åredalen varit nere på plats och sett arbetet i Rumänien.

Allt som samlas in ifrån Åredalen, går via Second Handen Reningsborg i Göteborg. Detta för att få hjälp med admistration av insamlade medel, samt att det flera gånger per år, går lastbilar ifrån Göteborg ner till Rumänien. (Alla insamlade medel, går direkt ner till Networks, och inget går till kostnad för admistration)

www.reningsborg.se